เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปินธาราสมิทธ์ จำกัด

บริษัท ปินธาราสมิทธ์ จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายถุงห่อผลไม้ที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งถุงห่อผลไม้ของบริษัทมีความหนาและกันแสงได้ดี ช่วยปกป้องและเพิ่มราคาผลผลิต นอกจากนี้ยังมีการรับผลิตถุงห่อผลไม้ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อผลิตถุงห่อผลไม้ที่มีคุณภาพสูง และเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

การดำเนินธุรกิจของบริษัทเน้นไปที่การช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนในการผลิตผลไม้ โดยการให้ถุงห่อผลไม้ที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้ราคาผลผลิตที่ดี และต้นทุนที่สมเหตุสมผล 

ด้วยความพยายามในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา ทำให้บริษัทปินธาราสมิทธ์ ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรทั่วประเทศ โดยในปัจจุบันบริษัทได้ขายถุงห่อผลไม้ให้กับเกษตรกรชาวไทยมากกว่า 10 ล้านใบ แล้ว