วิธีการไล่แมลงแบบอินทรีย์ไร้สารเคมี

วิธีการไล่แมลงแบบอินทรีย์ไร้สารเคมี
    แมลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พืช ผัก และผลไม้ ผลผลิตที่เราปลูกเกิดความเสียหาย ครั่นจะใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงก็อาจจะทำให้มีสารตกค้างและเป็นผลเสียต่อร่ายกาย
เชื้อไตรโคเดอร์ป้องกันเชื้อราและโรคในพืช
ให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา แบบผง 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร
การฉีดพ่น ถ้าดินหรือบริเวณที่จะฉีดพ่นแห้งมาก ให้รดน้ำพืชก่อนฉีดพ่น หรือ ให้น้ำพืชตามทันที เมื่อฉีดพ่นเสร็จ
-ถ้าอากาศแห้งแล้งมากและไม่สามารถให้น้ำหลังการฉีดพ่นได้ แนะนำให้ผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาผง ในน้ำทิ้งใว้ 2- 4 ชม. และควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น ช่วงที่แดดไม่ร้อนจัด
-ในกรณีป้องกันและควบคุมการเกิดโรคในพืช แนะนำให้ใช้ 1-2 ครั้งต่อเดือน หรืออย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
น้ำส้มควันไม้ไล่แมลง
    ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ใช้ฉีดพ่นที่ใบหรือที่พื้นรอบๆ อัตราส่วน 1: 200 ช้กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ โดยไม่มีสารตกค้างหรือส่วนผสมของสารเคมีอันตราย
สองอย่างนี้ควรเลือกใช้ตามสถาณการณ์ ว่าเกิดโรคใรผลผลิตมากกว่าก็ใช้ไตรโคเดอร์มาก่อน หากต้องใช้ทั้งสองอย่างควรเว้นระยะการฉีด 3-7 วัน ดูตามอาการ
ทื้งท้าย อีกทางเลือกที่จะใช้ป้องกันผลไม้ก็คือการใช้ถุงห่อผลไม้คาร์บอนที่จะคอยปกป้องผลไม้จากแสงแดด แมลงวันทอง และน้ำ ทำให้ผิวสวยไรร่องรอย สีก็สวย
ศึกษาเพิ่มเติมที่ : bit.ly/3ND0EkY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *