คล็ดลับการปลูกฝรั่ง ให้ หว๊านนนนน หวาน

คล็ดลับการปลูกฝรั่ง ให้ หว๊านนนนน หวาน     ฝรั่งเป็นไม้ผลที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ดี ปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิดที่มีการระบายน้ำดี แต่ดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของฝรั่ง คือ ดินร่วนปนทราย หากเป็นดินเหนียวควรยกร่องปลูกเพื่อไม่ให้ดินแฉะจนเกินไป ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงเกิน 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล     การใส่ปุ๋ย ควรเน้นปุ๋ยคอกเป็นหลักเพราะจะช่วยเรื่องความหวาน เช่น ขี้ไก่ ขี้หมู […]

Read more